VISUAL PLANNING VERSION 6

ALGEMENE COMMUNICATIE VOOR ALLE VP KLANTEN

Beste gebruiker, 

We lanceerden onlangs een gloednieuwe versie van Visual Planning V6. Deze versie is nu algemeen beschikbaar en bevat tal van nieuwe mogelijkheden voor een nog flexibelere, krachtigere planning.

 • Het admin center werd helemaal herzien en is nu veel intuïtiever. Dit zorgt voor een eenvoudiger beheer van gebruikers en hun rechten.

 • Met het schermtype “event map” wordt het veel eenvoudiger om medewerkers op het terrein op te volgen en taken toe te wijzen ifv geografische ligging.

 • De rapporteringstool van VP werd nog verder verfijnd.

 •  De gebruikers interface werd vereenvoudigd en biedt nog meer mogelijkheden tot “maatwerk” voor al uw schermen.

 • Daarnaast is er VP GO, een echte app voor mobiel gebruik! Mobiele medewerkers hebben nu overal verbinding met hun werkrooster en kunnen taken overall aanpassen.

 • De gebruiksmogelijkheden binnen VP Portal zijn sterk uitgebreid, waardoor dit licentietype breder kan ingezet worden.

 • Er is een nieuwe “messaging tool” VPWhatsUp.

Heb je interesse om te upgraden naar deze nieuwe versie of heb je vragen over de functionaliteiten ervan, neem dan zeker contact met ons op.

Via deze link kan je de volledige lijst van nieuwigheden bekijken link 

COMMUNICATION GENERALE VERS TOUS LES CLIENTS VP

Cher utilisateur,

Nous avons récemment lancé une toute nouvelle version de Visual Planning V6.

Cette version est maintenant généralement disponible et contient de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour organiser un planning encore plus flexible et plus puissant.

 • L’admin Center a été complètement révisé et est maintenant beaucoup plus intuitif. Cela garantit une gestion plus facile des utilisateurs et de leurs droits.
 • La nouvelle interface "event map”" facilite le suivi du personnel sur site et l'affectation des tâches en fonction de l'emplacement géographique.
 • L'outil de reporting de VP a été affiné.
 • L'interface utilisateur a été simplifiée et offre encore plus de possibilités de "personnalisation" pour tous vos écrans.
 •  VP GO, une véritable application pour une utilisation mobile! Les employés mobiles ont maintenant une connexion avec leurs horaires de travail partout et peuvent ajuster les tâches en général.
 • Les possibilités d'utilisation dans VP Portal ont été considérablement élargies, ce qui permet d'utiliser plus largement ce type de licence.
 • VPWhatsUp nouvel "outil de messagerie" interne.

Si vous souhaitez passer à cette nouvelle version ou si vous avez des questions sur ces fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter.

Grâce à ce lien, vous pouvez voir la liste complète des nouveautés